BİZ KİMİZ

Doğa Bilimleri, evren ve Dünya’daki düzene şekil veren kanunları incelemektedir. Bu alandaki çalışmaların tarihi milattan öncesine kadar uzanmasına karşın; bugüne kadar hep “zor” ve “karmaşık” zannedilmiş ve bu nedenle hakkettiğinden daha az rağbet görmüştür. Oysa ki, etrafımızdaki canlılar, mavi Dünya’mız ve bu hayat dolu gezegenimizin içinde süratle yol aldığı Evren pek çok insanın ilgisini çekmekte ve merakını cezbetmektedir. İşte bu çokca merak edilen konular hakkında “açık ve anlaşılır” olarak herkesin bilgilenmesine olanak sunmak, Doğa Bilimleri Derneği’nin vizyonunu oluşturmaktadır.

2008 yılından bugüne kadar 9000’in üzerinde konferans ile öğrencilerimize BİYOMİMETİK alanında anlatımlar yaptık!

Dernek, 34-153/072 kütük numarasıyla, doğa bilimciler, araştırmacılar, akademisyenler, iş adamı ve öğrenciler tarafından İstanbul’da kurulmuştur. Bu vizyon dahilinde Doğa Bilimleri Derneği, doğa bilimlerine gösterilen ilginin artmasını teşvik edecek, doğayı ve çevreyi koruma bilincinin aşılanmasına öncülük edecek çalışmalar yapmaktadır.  21.yy’ın sunduğu teknolojik imkanlar – özellikle de internet – dünyanın dört bir köşesine bilgi akışını mümkün kılmış ve popüler bilgi erişimini kolaylaştırmıştır.

Doğa Bilimleri Derneği’nin amacı; bu imkanları kullanarak toplumun bilimsel konulara erişimini sağlamak, doğa bilimlerini sevdirmek ve bu sayede doğayı ve çevreyi koruma bilincine sahip gençler ve yetişkinlerden oluşan çağdaş ve duyarlı bir topluma aracı olmaktır.

FAALİYETLERİMİZ

Dernek başkanı Altuğ Revnak Eti ilkokul 5.sınıftan yüksek öğretim ve sonraki yaşlara kadar farklı seviyelerde konferanslar vermekte, bu arada okullardaki öğrenci,öğretmen ve velilerden gelen talepler doğrultusunda öğrencilerle bilim,teknoloji,çevre kulüpleri çalışmalarında işbirliği yapmaktadır. Bu işbirlikleri, farklı konularda sunumlar yapmayı,derneğin hazırlamış olduğu posterleri sergilemeyi, öğrencilerin projelerine destek olabilecek üniversiteleri tespit ederek irtibatlandırmayı içerdiği gibi okullardaki bazı öğrencilerin konferans verebilecek konuşmacı olarak yetiştirilmesini de kapsamaktadır. Bu anlamda geçtiğimiz yıl iki ayrı okulun fen sınıflarından seçilmiş öğrenciler sene sonunda kendi okullarının öğrenci ve velilerine biyomimetik konferansını başarıyla vermişlerdir.

Biyo-inovasyon Öğretmeni olun

Derneğin yakın gelecekteki planı olan biyomimetik konulu seçmeli ders program hazırlanması ve okullara derslerin konmasında iki aşama vardır. Birincisi uluslararası eğitimcilerin de katılımıyla organize edilecek bir biyomimetik sertifika kursu ve sonrasında sertifika sahibi eğitmenlerin bu dersi talep eden okullarda ders vermesidir. Biyo-inovasyon dersi öncelikle akademik,seçmeli veya kulüp dersi olarak başlaması planlanmaktadır. Bu sertifikayı alacak olan kişilerin ücretli olarak ders vermeleri dernek tarafından da sağlanabilecektir.

Konuyla ilgili daha detaylı bilgiyi bizimle irtibata geçerek edinebilirsiniz.

Doğa Bilimleri Derneği’nin faaliyetleri arasında, eğitim kurumlarında ve kültür merkezlerinde gençlere yönelik konferanslar, sergiler ve poster gösterileri yer almaktadır. Orta ve yüksek öğretim kurumlarında bulunan bilim kulüpleri ile ortak bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir. Dünya çapında bilim merkezleri ve üniversitelerce düzenlenen seminer ve konferansları takip ederek gençlerimize güncel gelişmeleri ulaştırmaktadır.

Konferans konularımızla ilgili ayrıntılı bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz

Ekopolitik - Teknolojinin Doğadaki Sırrı

KÖŞE YAZILARIMIZ

"
Doğa Bi̇li̇mleri̇ Derneği̇ Roboti̇k Olarak Kocaeli̇ Vali̇li̇ği̇ Ve Kocaeli̇ Sanayi̇ Odası Desteği̇yle İlk Roboti̇k Merkezi̇ni̇ Kurduk Ve Eği̇ti̇mi̇ Üstlendi̇k.TIKLAYIN!
+