Doğa Bilimleri, evren ve Dünya’daki düzene şekil veren kanunları incelemektedir. Bu alandaki çalışmaların tarihi milattan öncesine kadar uzanmasına karşın; bugüne kadar hep “zor” ve “karmaşık” zannedilmiş ve bu nedenle hakkettiğinden daha az rağbet görmüştür. Oysa ki, etrafımızdaki canlılar, mavi Dünya’mız ve bu hayat dolu gezegenimizin içinde süratle yol aldığı Evren pek çok insanın ilgisini çekmekte ve merakını cezbetmektedir. İşte bu çokca merak edilen konular hakkında “açık ve anlaşılır” olarak herkesin bilgilenmesine olanak sunmak, Doğa Bilimleri Derneği’nin vizyonunu oluşturmaktadır.

Dernek, 34-153/072 kütük numarasıyla, doğa bilimciler, araştırmacılar, akademisyenler, iş adamı ve öğrenciler tarafından İstanbul’da kurulmuştur. Bu vizyon dahilinde Doğa Bilimleri Derneği, doğa bilimlerine gösterilen ilginin artmasını teşvik edecek, doğayı ve çevreyi koruma bilincinin aşılanmasına öncülük edecek çalışmalar yapmaktadır. 21.yy’ın sunduğu teknolojik imkanlar – özellikle de internet – dünyanın dört bir köşesine bilgi akışını mümkün kılmış ve popüler bilgi erişimini kolaylaştırmıştır.

Doğa Bilimleri Derneği’nin amacı; bu imkanları kullanarak toplumun bilimsel konulara erişimini sağlamak, doğa bilimlerini sevdirmek ve bu sayede doğayı ve çevreyi koruma bilincine sahip gençler ve yetişkinlerden oluşan çağdaş ve duyarlı bir topluma aracı olmaktır.

"
Doğa Bi̇li̇mleri̇ Derneği̇ Roboti̇k Olarak Kocaeli̇ Vali̇li̇ği̇ Ve Kocaeli̇ Sanayi̇ Odası Desteği̇yle İlk Roboti̇k Merkezi̇ni̇ Kurduk Ve Eği̇ti̇mi̇ Üstlendi̇k.TIKLAYIN!
+