Parazit Bitkilerdeki Gizli Dil

0

Bir vampir gibi tüm ihtiyaçlarını konak bitkiden karşılayan parazit bitkilerle ilgili yapılan bir çalışma; bitkiler arasındaki iletişimin yeni sırlarını ortaya çıkardı. Science’da yayınlanan çalışmaya göre; parazit bitki türleri genetik bilgilerini mesajcı RNA molekülü şeklinde, işgal ettikleri bitkilerle paylaşma yeteneğine sahipler. Bu paylaşım parazit ve ev sahibi arasındaki iletişime izin veriyor. Eğer bu iletişimin kodlarını çözebilirsek, birçok bitkiyi parazitlerden koruyabiliriz.

Bitki Patolojisi, Fizyolojisi Virjinya Teknoloji Bölümünden Prof. James Westwood liderliğindeki araştırma ekibi küsküt otu olarak da bilinen Cuscuta pentagona ve Arabidopsis adlı parazit bitkilerin konaklarıyla olan ilişkilerini inceledi. Prof. Westwood’un ekibi parazitik ilişki sırasında binlerce mRNA molekülünün her iki bitki arasında takas edildiğini ve böylece parazit bitkilerin konakçı bitkileriyle moleküler seviyede iletişim kurabildiklerini ortaya çıkardı.

1

Çalışmanın sonuçlarına göre, parazit bitki konağa, hangi eylemleri yapacağını anlatan (mesela hangi proteinlerin kodlanacağı gibi) aldatıcı hücresel mesajlar göndermek için mesajcı RNA moleküllerini kullanır. Burda mRNA’nın çift taraflı çalışan casus gibi hizmet verdiği düşünülebilir. Çünkü parazit sadece konağına RNA göndermekle kalmayıp aynı zamanda RNA almaya da devam eder. Böylece bir taraftan konakçı bitkiye parazitin gelişimine izin verecek şekilde onu zayıf kılmak için talimatlar verirken, diğer taraftan konak bitkinin zayıflıklarını parazite ileterek; parazitin hedefin zayıflıklarına adapte olmasını sağlar.

Prof. Westwood; “Parazitle ev sahibi bitki arasında bir genetik bilgi paylaşımı görmeyi beklemiyorduk.  mRNA molekülü oldukça kırılgan ve kısa ömürlü olduğundan türler arası mRNA aktarımı düşünülemezdi. Bu oldukça şaşırtıcı bir durum” dedi ve ekledi: ” Bu takas yoluyla, parazit bitkiler konakçı bitkiye ne yapması gerektiğini emrediyor, mesela onun savunmasını düşürmek gibi. Böylece parazit bitki daha da kolay bir şekilde konak bitkiye saldırabilir. Şimdi bulduğumuz şey onların bilgiyi nasıl paylaştıkları, sonraki soru şu olacak: ‘ Tam olarak birbirlerine ne anlatıyorlar?’

Westwood ayrıca: “Biz burada konakçıyla parazit arasında pasif, çift yönlü RNA hareketi olduğunu keşfediyoruz.  Bir hacker’ın bir şirketin iç yazışmasına erişmesi gibi, parazit konak bitkinin büyüme ve gelişmesi ile ilgili bilgileri yakalayabilir. Aynı zamanda, yabani ot da konakçı bitkiye; onu istilacı bitkiye daha elverişli hale getiren mesajlar gönderiyor. ” dedi.

Araştırmacılar bu hareketli RNA molekülü vasıtasıyla iki bitki arasında kurulan iletişimin sırlarını çözmek için çalışmalara devam ediyorlar. Eğer bu RNA kodlarının işlevi tam olarak çözülebilirse, parazitleri öldürmek için, kimyasal pestisitler yerine, antiparazit RNA mesajcıları kullanılabilir. Hatta çiftçiler bitkileri antiparazit RNA’lar ile birlikte dikebilir.

Bilim dünyasının henüz tam olarak açıklayamadığı bu iletişim, parazit bitkilerin varlığının ana nedeni.  Parazit bitkiler var oldukları günden beri adeta bir casusluk sistemi kullanarak yaşamlarını devam ettiriyor. Elbette aklı, şuuru olmayan bir bitkinin su, besin gibi hayati ihtiyaçlarını karşıladığı başka bir bitkiye talimatlar göndermesi, onun zayıf noktalarını öğrenerek strateji geliştirmesi mümkün değildir. Tüm bu bilgiler her parazit bitkinin genetik yapısında ilk andan itibaren mevcuttur.

Bu Yazıları da Beğenebilirsiniz! Daha Fazlası

Leave A Reply

Your email address will not be published.

"
Doğa Bi̇li̇mleri̇ Derneği̇ Roboti̇k Olarak Kocaeli̇ Vali̇li̇ği̇ Ve Kocaeli̇ Sanayi̇ Odası Desteği̇yle İlk Roboti̇k Merkezi̇ni̇ Kurduk Ve Eği̇ti̇mi̇ Üstlendi̇k.TIKLAYIN!
+